Мазаалай бааавгайн судалгааны тойм

-       1953 онд Мазаалай баавгайг улсын тусгай хамгаалалтанд авч улаан номонд бүртгэсэн

-       CITES –ын 1-р хавсралтнд оруулсан

-       1975 онд мазаалайн тархалт нутгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан.

-       1978-1981 онуудад НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр, Хүнс хөдөө Аж ахуйн олон улсын байгууллага хамтарсан 2 сая долларын төсөвтэй төслийг хуучнаар ЗХУ-ын эрдэмтэд хэрэгжүүлж мазаалайн талаар зохих судалгаахийсэн

-       Говийн Их Дархан газрын мэргэжилтэнгүүд жил бүр тусгай хөтөлбөрөөр мазаалай баййвгай хамгаалах, тэжээх ажлыг хийж ирсэн

-       1980 аад оны дундуур Английн эрдэмтэн Жорж Шаллер, АНУ-ын эрдэмтэн Томас Макертэн нарын  баг мазаалайн судалгаа хийж байсан

-       1980 оны сүүлээр Оросын судлаач В.Е.Соколов,В.Н. Орлов нар тодорхой судалгаа хийж мазаалай ангилалзүйг тодорхойлсон

-       2004 онд доктор Мичиддорж “Мазаалай баавгайн хамгаалал, менежментийн асуудал” сэдвээр эрдмийн зэрэг хамгаалсан

-       2003 -2007 онд НҮБ- санхүүжилттай “Их Говийн экосистем түүний шүхэр зүйлийг хамгаалах” нэртэй төсөл хэрэгжиж 12 мазаалайд зайнаас тандан судлах хүзүүвч зүүж тархалтыг тогтоосон, 10 автомат дижитал аппарат тэжээлийн цэгт байрлуулж зураг баримт авсан

-       2004 онд “Мазаалай баавгайн хамгаалал, менежмент” сэдэвт олон улсын бага хурлийг Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан

-       2007 онд Монгол улсын засгийн газрын санхүүжилтээр мазаалай баавгайг гаршуулан үржүүлэх байр болон судлаачдынболон лаборатроийн байр барьж бэлэн болгосон

-       2007 оноос Харру Ренолд тэргүүтэй Америкийн баавгай судлах нийгэмлэгийн эрдэмтэд судалгаа хийж байна

-       2010 онд Мазаалай сан байгуулагдсан

-       2010 онд “Мазаалай баавгайг устах аюулаас авран хамгаалах нь” сэдэвт олон улсын бага хурал Улаанбаатар хотод болсон

-       Япон улсын эрдэмтэн Казухико Майта Солонгос улсад хар баавгай нутагшуулсан туршлагаасаа хуваалцан мазаалайг гаршуулан үржүүлэх ажлыг дэмжин ажиллахаар төлөвлөж байгаа

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.