Мазаалай бааавгайн судалгааны тойм

-       1953 онд Мазаалай баавгайг улсын тусгай хамгаалалтанд авч улаан номонд бүртгэсэн

-       CITES –ын 1-р хавсралтнд оруулсан

-       1975 онд мазаалайн тархалт нутгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авсан.

-       1978-1981 онуудад НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр, Хүнс хөдөө Аж ахуйн олон улсын байгууллага хамтарсан 2 сая долларын төсөвтэй төслийг хуучнаар ЗХУ-ын эрдэмтэд хэрэгжүүлж мазаалайн талаар зохих судалгаахийсэн

-       Говийн Их Дархан газрын мэргэжилтэнгүүд жил бүр тусгай хөтөлбөрөөр мазаалай баййвгай хамгаалах, тэжээх ажлыг хийж ирсэн

-       1980 аад оны дундуур Английн эрдэмтэн Жорж Шаллер, АНУ-ын эрдэмтэн Томас Макертэн нарын  баг мазаалайн судалгаа хийж байсан

-       1980 оны сүүлээр Оросын судлаач В.Е.Соколов,В.Н. Орлов нар тодорхой судалгаа хийж мазаалай ангилалзүйг тодорхойлсон

-       2004 онд доктор Мичиддорж “Мазаалай баавгайн хамгаалал, менежментийн асуудал” сэдвээр эрдмийн зэрэг хамгаалсан

-       2003 -2007 онд НҮБ- санхүүжилттай “Их Говийн экосистем түүний шүхэр зүйлийг хамгаалах” нэртэй төсөл хэрэгжиж 12 мазаалайд зайнаас тандан судлах хүзүүвч зүүж тархалтыг тогтоосон, 10 автомат дижитал аппарат тэжээлийн цэгт байрлуулж зураг баримт авсан

-       2004 онд “Мазаалай баавгайн хамгаалал, менежмент” сэдэвт олон улсын бага хурлийг Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан

-       2007 онд Монгол улсын засгийн газрын санхүүжилтээр мазаалай баавгайг гаршуулан үржүүлэх байр болон судлаачдынболон лаборатроийн байр барьж бэлэн болгосон

-       2007 оноос Харру Ренолд тэргүүтэй Америкийн баавгай судлах нийгэмлэгийн эрдэмтэд судалгаа хийж байна

-       2010 онд Мазаалай сан байгуулагдсан

-       2010 онд “Мазаалай баавгайг устах аюулаас авран хамгаалах нь” сэдэвт олон улсын бага хурал Улаанбаатар хотод болсон

-       Япон улсын эрдэмтэн Казухико Майта Солонгос улсад хар баавгай нутагшуулсан туршлагаасаа хуваалцан мазаалайг гаршуулан үржүүлэх ажлыг дэмжин ажиллахаар төлөвлөж байгаа

xporn1.com